Blog

Tips & Advies

Zo leen je jouw hypotheek bij particuliere investeerders

Alles wat je wilt weten voordat je de Jens Netwerkhypotheek aanvraagt

Fijn dat je dit blog opent. Als het goed is denk je er serieus over na om je woning of recreatiewoning te gaan financieren met de Jens Netwerkhypotheek. Ben je nog aan het oriënteren? Dan is deze blog misschien wat te specifiek voor je. Op onze website geven we heldere algemene informatie over deze unieke dienst. Deze blog duikt de diepte in voor mensen die er alles over willen weten.

De Jens Netwerkhypotheek van A-Z
in deze uitlegvideo

In deze video leggen we uit wat de Jens Netwerkhypotheek is, wanneer je deze dienst gebruikt en hoe je van aanvraag tot succesvolle financiering komt. Een interessante video voor mensen die nadenken over het financiering van hun volgende woning met de Jens Netwerkhypotheek. De video duurt 5 minuten en is het kijken waard.

In hoofdlijnen: Dit is de Jens Netwerkhypotheek

Deze dienst van Jens is bedoeld voor mensen die hun hypotheek wel deels, maar niet geheel in eigen kring kunnen lenen. Je leent minimaal 20% in eigen kring bij vrienden, kennissen of familieleden. Dat kan er één zijn (zoals een ouder) maar je kunt ook meerdere (kleine) financiers combineren uit eigen kring. Zolang de slotsom maar is dat je minimaal 20% van jouw hypotheek in eigen kring leent. Deze financiers uit eigen kring ontvangen later het tweede recht van hypotheek: dat betekent dat zij meer risico lopen als jij je hypotheek niet meer kunt betalen. Waarom is dat zo? Jouw zelf aangebrachte financiers kennen je. Zij kunnen beter dan welk acceptatiemodel inschatten of jij de hypotheek trouw zal gaan betalen. Omdat zij meer risico lopen kunnen financiers van buitenaf er veel vertrouwen aan ontlenen dat mensen uit jouw eigen kring tegen een hoger risico ook meedoen.  

Tot maximaal 80% van de financiering bied je via jens.nl aan investeerders. Dat gaat met een financieringskans: een soort marktplaats- of funda advertentie, over jouw financiële situatie, de woning die je wilt kopen en de financiering zelf (hypotheek).

De Financieringskans

Een financieringskans bevat alle relevante informatie over jou en de woning die je wilt gaan kopen. En dan ook echt alle informatie. Tijdens je aanvraag deel je je gegevens. Je doet dat zelf via je aanvraag, maar later in het proces geef je ons toegang tot brondata: overheids- en bankinformatie die niet beïnvloedbaar zijn. We matchen jouw aanvraag met deze gegevens. Niet om je te vangen op een komma of euro, maar wel om te zien of jouw aanvraag hetzelfde beeld laat zien als de brondata. Zo controleren we je inkomen, vermogen, spaargeld, schulden, studieachtergrond, arbeidsverleden, BKR en meer. Je moet weten dat je persoonlijk niet in beeld komt, en je identiteit is niet openbaar.

Zo bepaalt Jens of je  financieringskans wordt gepubliceerd

Jens controleert zoals gezegd of de gegevens die jij deelt in hoofdlijnen gelijk zijn aan de brondata die wij opvragen. Als er grote verschillen worden gevonden, dan weigeren we jouw aanvraag. 

Als jouw aanvraag gezond in elkaar zit en je hebt een duidelijk verhaal waarom je niet bij een bank terecht kunt of wilt, dan nemen we jouw aanvraag aan. Dit betekent dus niet dat jouw hypotheek gefinancierd zal worden. Als Jens jouw zaak aanneemt betekent dit dat wij je kansen positief inschatten en samen op weg gaan om de financieringskans te gaan publiceren zodat investeerders kunnen instappen.

De Financieringskans bevat alle financiële gegevens: mooi of lelijk

Jens begrijpt dat iedereen graag zijn woondroom realiseert. En we gunnen dat een ieder, maar helaas zullen leners die er niet goed voorstaan weinig aan Jens hebben. Investeerders zullen alleen instappen op financieringen die heel goed in elkaar steken. De spelregels bij Jens zijn dat in de financieringskans alle informatie over jou en je eventuele partner wordt getoond. Heb je dus een BKR-notering? Dat betekent niet dat we je automatisch weigeren, maar wel dat we dit tonen in jouw financieringskans. Hetzelfde geldt voor andere factoren als schulden of perioden van werkloosheid. De ervaring leert dat als je een ‘smetje’ hebt, de rest van jouw gegevens extra overtuigend moeten zijn. Mensen met serieuze financiële problemen of zonder goede perspectieven maken in de praktijk geen kans bij investeerders.

Waarom staat er zoveel persoonlijke informatie in de financieringskans?

Investeerders die jouw verzoek tot woningfinanciering bekijken, kennen je niet. Ze weten niets van je, maar je vraagt hen wel om een fors bedrag aan je uit te lenen. Dat kan alleen als de investeerder ziet en voelt dat het goed zit. Als jij net bent gestart als ZZP, dan is het heel relevant om te zien of je eerder goed in staat was om inkomen te genereren. De bank wijst af, wij laten zien dat jij op je eigen benen kunt staan door je inkomen van de laatste 3 jaar te tonen. Verdien jij al jaren goed? Dan vertrouwen investeerders erop dat je dat ook in de toekomst zal lukken. Particuliere investeerders zijn namelijk mensen die uitgaan van logica en ratio. Dat is ook direct de kracht van de Jens Netwerkhypotheek. Een ander voorbeeld is de woonlastengeschiedenis. Als jij al jaren trouw 2.000 euro huur per maand betaalt, dan is het duidelijk dat je die woonlasten tenminste kunt dragen, los van de vraag wat je inkomen is. Jens gelooft dat gedrag uit het verleden en de eerder genoemde eigen kring betere voorspellers zijn voor gedrag in de toekomst, dan feitelijke normen of loonstrookjes. Gelukkig zien veel investeerders dat ook zo.

Uiteindelijk is het nooit één gegeven dat de doorslag geeft. Jouw financieringskans laat een veelzijdig beeld van jou zien. Zo ontstaat een beeld van een lener die zijn/haar zaakjes goed op orde heeft. Het zijn die klanten die hun hypotheek succesvol financieren via Jens.

Zo bepaal je de rente die je biedt

De hypotheekrente die je wilt vergoeden aan jouw financiers bepaal je zelf. Tijdens je aanvraag denkt Jens hier altijd over mee. Het heeft geen zin om te weinig rente te bieden, je financiering zal dan niet vollopen. Maar direct een te hoge rente aanbieden is ook onverstandig en duur.

Het is zonde als je enthousiast bent over de Jens Netwerkhypotheek, maar later ontdekt dat de rente waarbij je investeerders kunt aantrekken voor jou niet betaalbaar of acceptabel is. Uiteindelijk is Jens een platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Bekijk dus de recent succesvol gefinancierde hypotheken, zo weet je op welk rentepercentage vraag en aanbod elkaar recent gevonden hebben. Je ziet het direct op www.jens.nl/recent

Lagere lasten en betere kansen? Financier zoveel mogelijk in eigen kring

Veel klanten komen binnen bij Jens met het voornemen om zo min mogelijk in eigen kring te financieren (dus 20%, zie eerder). Als die 20% het hoogst haalbare is, is dat prima. Maar als je meer mogelijkheden hebt of kunt maken, is het heel verstandig om zoveel mogelijk in eigen kring in te lenen. Hiervoor zijn twee redenen:

 1. De rente op eigen kring financieringen is gemiddeld genomen fors lager dan de rente waarop investeerders instappen. Door meer in eigen kring te lenen verlaag je dus je maandlast.
 2. Investeerders ontlenen veel vertrouwen aan het feit dat mensen uit jouw eigen omgeving meedoen. Financier jij dus 50% van de hoofdsom in jouw eigen kring? Dat verlaagt het risico voor investeerders én laat zien dat jij voor een groot deel van de hoofdsom het vertrouwen krijgt van mensen die je kennen.

Zo verloopt een financieringscampagne

Na de zorgvuldige voorbereiding gaat jouw financieringskans live op jens.nl. Jens start een campagne onder ingeschreven financiers en via social media.

Jouw financieringskans kent altijd een startrente. Dat is een aantrekkelijk rente-aanbod, maar ook een aanbod dat niet overdreven hoog is. Met die rente gaan we online en volgen we de effecten. Stappen financiers vlot in? Dan veranderen we niets. Maar als de financiering niet of onvoldoende snel financiers aantrekt, dan moet de rente omhoog. Jens evalueert samen met jou wekelijks de voortgang. In overleg verhogen we na zo’n bespreking het rente-aanbod. Ervaring leert dat elke financieringskans bij een bepaalde rente markt vindt. De kans dat jouw financiering volledig faalt is bij Jens klein. Wel bestaat de kans dat je een of meer keren de rente moet verhogen om voldoende aantrekkelijk te zijn voor investeerders. Om deze reden informeert Jens je tijdens je aanvraag altijd over het geldende rentebeeld. We spreken vooraf duidelijk af tot welke rente we maximaal de ruimte verlangen om op te bieden tijdens de campagne. Ervaring leert dat de rente de enige knop is die van invloed is op de uitkomst, als de financieringskans eenmaal online komt. Je zult merken dat Jens persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft. Met de meeste klanten hebben we intensief contact tijdens de campagne. Financieren via Jens is een traject dat we samen aangaan. En we zijn er trots op dat vrijwel elke financiering die wij aannemen succesvol eindigt.

De Jens Netwerkhypotheek past met name bij…

Deze hypotheek is geschikt voor draagkrachtige woningkopers die zich of niet thuis voelen bij de bank (principe) of niet welkom zijn bij de bank. De grootste groep is in de praktijk de tweede: Mensen die wel genoeg mogelijkheden hebben, maar niet in het (starre) acceptatiemodel van de bank passen. 

Ter inspiratie delen we hier enkele veel voorkomende profielen:

 • Groeiondernemers: de bank kijkt naar eerdere jaren (met minder omzet) waardoor ambitie en banknorm vaak niet aansluiten. 
 • Startende ondernemers die nog onvoldoende track record hebben, maar wel al jaren goed verdienen waarmee zij verdiencapaciteit aantonen (bijvoorbeeld uit vorige banen of ondernemingen).
 • Overbruggingskredieten: mensen die een nieuwbouwwoning kopen, zeker als ze al wat ouder zijn, hebben vaak moeite om de waarde uit de huidige koopwoning te gebruiken om de nieuwbouw te financieren. Meestal ontstaat er nadat het oude huis is verkocht een gezonde situatie, maar de tijdelijke dubbele lasten passen vaak niet binnen de normen, waarmee veel nieuwbouwdromen verloren gaan. Zonde want overbruggingskredieten passen heel goed bij investeerders via jens.nl omdat ze vrijwel altijd tussen de 1 en 3 jaar lopen. Een prettige korte termijn voor investeerders. Let wel op! Als de oude woning als onderpand dient, moet deze hypotheekvrij zijn of hypotheekvrij gemaakt kunnen worden.
 • Mensen die een “moeilijk” onderpand kopen zoals een recreatiewoning voor vaste bewoning, een tiny house, woonboot of combinatiewoning bedrijf/wonen. Dit zijn typisch onderpanden die een goede waarde hebben, maar door weinig of geen banken tegen normale voorwaarden geaccepteerd worden, als ze dat al worden. Let wel: een recreatiewoning die niet op eigen grond staat kun je niet financieren via Jens. Dit type onderpand heeft onvoldoende vaste waarde.
 • Mensen die in een niet doorsnee situatie zitten zoals blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat terwijl de inkomenszekerheid vaak hoog is.
 • Vastgoedbeleggers die woningen verhuren, kunnen vaak zelf geen hypotheek krijgen. Ondanks (vaak forse) huurinkomsten weigert de bank die inkomsten mee te wegen. Zij staan er financieel vaak goed voor, wat investeerders aantrekkelijk vinden.
 • Mensen met veel vermogen maar weinig inkomen komen vaak maar moeilijk aan een hypotheek. De bank kijkt namelijk naar inkomen, vermogen speelt nauwelijks een rol. Een particuliere investeerder zal begrijpen dat als je aanzienlijk vermogen hebt, je je verplichtingen waarschijnlijk zult nakomen.
 • Gepensioneerden of bijna-gepensioneerden omdat zij bij de bank alleen op basis van pensioeninkomen worden getoetst. Dat terwijl veel mensen helemaal niet willen stoppen met werken of ondernemen. Op papier zakt hun inkomen dus weg terwijl dat in de praktijk niet gebeurt. Een situatie die particuliere investeerders vaak goed begrijpen.

Zolang duurt het om de Jens Netwerkhypotheek aan te vragen

Meestal duurt het voortraject ongeveer een week. In deze periode stel jouw aanvraag op. Jens of een gelieerde adviseur kijkt mee in jouw aanvraag. We coachen je om de aanvraag juist op te stellen. Als we jouw dossier accepteren, ga je altijd eerst de financiering in eigen kring regelen. Pas als dit onderdeel is getekend, publiceert Jens jouw financieringskans.

Ben je ondernemer? Dan duurt het vaak enkele dagen langer. Het is dan nodig om ook de bedrijfsresultaten onder de loep te nemen.

Hoelang duurt het om de hypotheek gefinancierd te krijgen?

Hoelang het vervolgens duurt om je hypotheek 100% gefinancierd te krijgen is lastig te zeggen. Bied jij een aantrekkelijke rente en heb je een mooi dossier met veel zekerheid? Dan zal het sneller gaan dan bij een wat lagere rente en enkele smetjes in je financieringskans. Sterke financieringskansen zijn vaak binnen enkele dagen volledig gefinancierd. Bij financieringskansen die een smaller investeerderspubliek aanspreken duur het vaak één tot enkele weken. 

Voorbeeld klantaanvraag

Jan wil een Netwerkhypotheek aanvragen om een woning te kopen. Jan koopt een woning van 500.000 euro. Hij brengt 100.000 euro overwaarde uit een vorige woning in. Totaal zoekt hij dus financiering voor 400.000 euro. Van dit bedrag financiert Jan (verplicht) minimaal 20% in eigen kring; zijn eigen geld telt niet als financiering uit eigen kring. Jan is succesvol bij het ophalen van financiering in eigen kring want in totaal lukt het hem om voor 200.000 euro aan financiers uit eigen kring in te brengen. De resterende 200.000 euro biedt hij aan via Jens.nl aan particuliere investeerders. 

Jens is er voor je

Of je aanvraag nu makkelijk is of moeilijk, en wat de uitkomst ook is: Wij zijn er voor je. Met raad en daad. Het ophalen van woningfinanciering bij vreemde investeerders is een spannend traject waarin veel mensen onzekerheid voelen. “Gaat het wel lukken?”. Het is fijn om dat professionals aan je zijde te hebben die met je meedenken en je opties steeds helder uiteen zetten. En precies dat is wat je van Jens mag verwachten. Heb jij andere onderwerpen waarvan jij vindt dat ze hier behandeld moeten worden? Stuur ons een Whatsapp-bericht of e-mail en deel jouw inzicht.

Plan belafspraak

 • Laagdrempelig persoonlijk contact
 • Kosteloos en vrijblijvend
 • Ruimte voor jouw vragen

Keuzehulp

 • Online situatie-check
 • Kosteloos en vrijblijvend
 • Helder advies in 2 minuten

Start je aanvraag

 • Stap-voor-stap aanvragen
 • Professioneel begeleid
 • Jouw alternatieve hypotheek goed geregeld