Lenen

Jens hypotheek-rente

Een passende hypotheekrente voor hypotheken tussen mensen.

Jens hypotheek-rente

Een passende hypotheekrente voor hypotheken tussen mensen.

Jens Advies Hypotheekrente

De eerlijke hypotheekrente voor lener én financier

De Jens Advies Hypotheekrente deelt de marge van de bank tussen lener en financier. De rente is dus lager dan de gemiddelde bankrente. Zo krijgt de financier veel meer rente dan op het beste spaarproduct, en de lener een mooi voordeel t.o.v. een traditionele hypotheek.

Onder 70% marktwaarde
70% - 80% marktwaarde
80% - 90% marktwaarde
Boven 90% marktwaarde
1 jaar
1 jaar 70%_1_-10
1 jaar 70-80%_1_-10
1 jaar 80-90%_1_-10
1 jaar 90%_1_-10
3 jaar
3 jaar 70%_3_-10
3 jaar 70-80%_3_-10
3 jaar 80-90%_3_-10
3 jaar 90%_3_-10
5 jaar
5 jaar 70%_5_-10
5 jaar 70-80%_5_-10
5 jaar 80-90%_5_-10
5 jaar 90%_5_-10
10 jaar
10 jaar 70%_10_-10
10 jaar 70-80%_10_-10
10 jaar 80-90%_10_-10
10 jaar 90%_10_-10
15 jaar
15 jaar 70%_15_-10
15 jaar 70-80%_15_-10
15 jaar 80-90%_15_-10
15 jaar 90%_15_-10
20 jaar
20 jaar 70%_20_-10
20 jaar 70-80%_20_-10
20 jaar 80-90%_20_-10
20 jaar 90%_20_-10
Uitleg hypotheekrente tarieven

De Jens Advies Hypotheekrente of Jens Adviesrente is een hypotheekrente die onder de marktrente van de grootbanken ligt. Bij een hypotheek in eigen kring is het vaak lastig om een eerlijke hypotheekrente te kiezen. Wat is fair? Jens adviseert dan de Jens Adviesrente te gebruiken. Zo heeft de lener enige korting t.o.v. een bankhypotheek, en zo heeft de financier een veel betere rente dan op de beste vergelijkbare spaaroplossing zoals een deposito.

Hoe wordt de Jens Advies Hypotheekrente bepaald?

De Jens Adviesrente wordt berekend door de gemiddelde hypotheekrentetarieven van de drie grootbanken -zonder kortingen of opslagen- te middelen, en te verlagen met 10%. Is de gemiddelde hypotheekrente van de drie grootbanken bijvoorbeeld 3% dan zal de Jens Adviesrente 2,7% zijn.

Waarom zie ik hypotheekrentes per marktwaarde?

De hoogte van de hypotheekrente hangt altijd samen met het risico in de hypotheek. Hoe meer er geleend wordt ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger het risico voor de financier. Omdat familiehypotheken en alternatieve hypotheken een zakelijk karakter moeten hebben, moet de hypotheekrente afgeleid worden van de hypotheekrentes die professionele hypotheekaanbieders zoals banken aanbieden. Aangezien die hypotheekrente samenhangt met het risico op het onderpand, past Jens exact dezelfde methode toe.

Hoe weet ik in welke marktwaarde-kolom ik moet kijken?

Neem de waarde van de woning en deel die door hoofdsom van de hypotheek (het volledige geleende bedrag). Het percentage dat je dan krijgt correspondeert met de kolommen in de Jens hypotheekrente-tabellen. Vraag je een Jens Hypotheek aan? Dan berekenen wij in het aanvraagproces de schuld-marktwaardeverhouding voor je, en tonen je automatisch de juiste rentetarieven en bandbreedtes. Wel zo makkelijk.

Voorbeeld

Er wordt in totaal € 250.000,- geleend (hoofdsom) voor een woning die € 300.000,- waard is. De rekensom is dus:

250.000 / 300.000 = 0,83 ofwel 83% 

Gemiddelde grootbank hypotheekrente

Het gemiddelde hypotheekrentetarief van de drie grootbanken

De Gemiddelde Grootbank Hypotheekrente volgt de hypotheekrente tarieven van de drie grootbanken. Hierbij kijken we naar de tarieven van basisproducten zonder speciale kortingen of opslagen.

Onder 70% marktwaarde
70% - 80% marktwaarde
80% - 90% marktwaarde
Boven 90% marktwaarde
1 jaar
1 jaar 70%_1_average
1 jaar 70-80%_1_average
1 jaar 80-90%_1_average
1 jaar 90%_1_average
3 jaar
3 jaar 70%_3_average
3 jaar 70-80%_3_average
3 jaar 80-90%_3_average
3 jaar 90%_3_average
5 jaar
5 jaar 70%_5_average
5 jaar 70-80%_5_average
5 jaar 80-90%_5_average
5 jaar 90%_5_average
10 jaar
10 jaar 70%_10_average
10 jaar 70-80%_10_average
10 jaar 80-90%_10_average
10 jaar 90%_10_average
15 jaar
15 jaar 70%_15_average
15 jaar 70-80%_15_average
15 jaar 80-90%_15_average
15 jaar 90%_15_average
20 jaar
20 jaar 70%_20_average
20 jaar 70-80%_20_average
20 jaar 80-90%_20_average
20 jaar 90%_20_average
Uitleg hypotheekrente tarieven

De gemiddelde grootbank hypotheekrente is een hypotheekrente die Jens als graadmeter gebruikt voor actuele commerciële hypotheekrentetarieven. Alle andere renteconcepten (zoals de Jens Adviesrente) worden afgeleid van de gemiddelde grootbank hypotheekrente.

In welke situatie is de gemiddelde grootbank hypotheekrente interessant voor mij?

Als lener en financier de behoefte hebben om een “commercieel” rentetarief af te spreken. De markt wordt gevolgd waarmee de lener vergelijkbare rentekosten heeft als wanneer hij naar een normale hypotheekverstrekker was gestapt.

Hoe wordt de gemiddelde grootbank hypotheekrente bepaald?

De gemiddelde grootbank Hypotheekrente wordt berekend door de gemiddelde hypotheekrentetarieven van de drie grootbanken -zonder kortingen of opslagen te bepalen. Is de gemiddelde hypotheekrente van de drie grootbanken bijvoorbeeld 3% dan zal de De gemiddelde grootbank Hypotheekrente ook 3,00% zijn.

Waarom zie ik hypotheekrentes per marktwaarde?

De hoogte van de hypotheekrente hangt altijd samen met het risico in de hypotheek. Hoe meer er geleend wordt ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger het risico voor de financier. Omdat familiehypotheken en alternatieve hypotheken een zakelijk karakter moeten hebben, moet de hypotheekrente afgeleid worden van de hypotheekrentes die professionele hypotheekaanbieders zoals banken aanbieden. Aangezien die hypotheekrente samenhangt met het risico op het onderpand, past Jens exact dezelfde methode toe.

Hoe weet ik in welke marktwaarde-kolom ik moet kijken?

Neem de waarde van de woning en deel die door hoofdsom van de hypotheek (het volledige geleende bedrag). Het percentage dat je dan krijgt correspondeert met de kolommen in de Jens hypotheekrente-tabellen.

Voorbeeld

Er wordt in totaal € 250.000,- geleend (hoofdsom) voor een woning die € 300.000,- waard is. De rekensom is dus:

250.000 / 300.000 = 0,83 ofwel 83% 

Laagste Hypotheekrente

Fiscaal laagst toegestane hypotheekrente

De Jens Laagste Hypotheekrente volgt de hypotheekrentes van de grootbanken en verlaagt die met 25%. Zo ontstaat de laagst toegestane hypotheekrente voor alternatieve hypotheken.

Onder 70% marktwaarde
70% - 80% marktwaarde
80% - 90% marktwaarde
Boven 90% marktwaarde
1 jaar
1 jaar 70%_1_-25
1 jaar 70-80%_1_-25
1 jaar 80-90%_1_-25
1 jaar 90%_1_-25
3 jaar
3 jaar 70%_3_-25
3 jaar 70-80%_3_-25
3 jaar 80-90%_3_-25
3 jaar 90%_3_-25
5 jaar
5 jaar 70%_5_-25
5 jaar 70-80%_5_-25
5 jaar 80-90%_5_-25
5 jaar 90%_5_-25
10 jaar
10 jaar 70%_10_-25
10 jaar 70-80%_10_-25
10 jaar 80-90%_10_-25
10 jaar 90%_10_-25
15 jaar
15 jaar 70%_15_-25
15 jaar 70-80%_15_-25
15 jaar 80-90%_15_-25
15 jaar 90%_15_-25
20 jaar
20 jaar 70%_20_-25
20 jaar 70-80%_20_-25
20 jaar 80-90%_20_-25
20 jaar 90%_20_-25
Uitleg hypotheekrente tarieven

De Jens Laagste Hypotheekrente of Jens Laagste Rente is een hypotheekrente die de ondergrens aangeeft van wat een redelijke hypotheekrente is bij alternatieve hypotheken, familiehypotheken en hypotheken in eigen kring. Alhoewel de fiscus en wetgeving vaag blijven over wat de ondergrens is voor een familiehypotheek, is er voldoende jurisprudentie van mensen die onzakelijk lage hypotheekrentes hanteerden waarbij de rechter de fiscus gelijk gaf. Helaas is er dus geen harde norm, maar wel voldoende helderheid over wat de ongeveer de grenzen zijn die je kunt opzoeken. Jens is ervan overtuigd dat een hypotheekrente die niet meer dan 25% onder de marktrente ligt, nog redelijk en voldoende zakelijk is.

In welke situatie is de Jens Laagste Hypotheekrente interessant voor mij?

Een lage hypotheekrente wordt meestal gekozen als de financier de lener wil helpen. Bijvoorbeeld bij familiehypotheken tussen ouders en kind of mensen die heel dicht bij elkaar staan. Feitelijk zakken de rente-inkomsten van de financier, wat in zijn/haar nadeel werkt. Een hogere rente is economisch aantrekkelijker voor de financier. Het resultaat is wel dat de lener lagere lasten heeft waarmee de betaalbaarheid van de hypotheek omhoog gaat.

Hoe wordt de Jens Laagste Hypotheekrente bepaald?

De Jens Laagste Hypotheekrente wordt berekend door de gemiddelde grootbanktarieven -zonder kortingen of opslagen- te verlagen met 25%. Is de gemiddelde hypotheekrente van de drie grootbanken bijvoorbeeld 3% dan zal de Jens Laagste Hypotheekrente 2,25% zijn.

Waarom zie ik hypotheekrentes per marktwaarde?

De hoogte van de hypotheekrente hangt altijd samen met het risico in de hypotheek. Hoe meer er geleend wordt ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger het risico voor de financier. Omdat familiehypotheken en alternatieve hypotheken een zakelijk karakter moeten hebben, moet de hypotheekrente afgeleid worden van de hypotheekrentes die professionele hypotheekaanbieders zoals banken aanbieden. Aangezien die hypotheekrente samenhangt met het risico op het onderpand, past Jens exact dezelfde methode toe.

Hoe weet ik in welke marktwaarde-kolom ik moet kijken?

Neem de waarde van de woning en deel die door hoofdsom van de hypotheek (het volledige geleende bedrag). Het percentage dat je dan krijgt correspondeert met de kolommen in de Jens hypotheekrente-tabellen. Vraag je een Jens Hypotheek aan? Dan berekenen wij in het aanvraagproces de schuld-marktwaardeverhouding voor je, en tonen je automatisch de juiste rentetarieven en bandbreedtes. Wel zo makkelijk.

Voorbeeld

Er wordt in totaal € 250.000,- geleend (hoofdsom) voor een woning die € 300.000,- waard is. De rekensom is dus:

250.000 / 300.000 = 0,83 ofwel 83% 

Hoogste hypotheekrente

Fiscaal hoogst toegestane hypotheekrente

De Jens Hoogste Hypotheekrente volgt de hypotheekrentes van de grootbanken en verhoogt die met 25%. Zo ontstaat de Hoogst Toegestane Hypotheekrente voor alternatieve hypotheken.

Onder 70% marktwaarde
70% - 80% marktwaarde
80% - 90% marktwaarde
Boven 90% marktwaarde
1 jaar
1 jaar 70%_1_+25
1 jaar 70-80%_1_+25
1 jaar 80-90%_1_+25
1 jaar 90%_1_+25
3 jaar
3 jaar 70%_3_+25
3 jaar 70-80%_3_+25
3 jaar 80-90%_3_+25
3 jaar 90%_3_+25
5 jaar
5 jaar 70%_5_+25
5 jaar 70-80%_5_+25
5 jaar 80-90%_5_+25
5 jaar 90%_5_+25
10 jaar
10 jaar 70%_10_+25
10 jaar 70-80%_10_+25
10 jaar 80-90%_10_+25
10 jaar 90%_10_+25
15 jaar
15 jaar 70%_15_+25
15 jaar 70-80%_15_+25
15 jaar 80-90%_15_+25
15 jaar 90%_15_+25
20 jaar
20 jaar 70%_20_+25
20 jaar 70-80%_20_+25
20 jaar 80-90%_20_+25
20 jaar 90%_20_+25
Uitleg Hoogste hypotheekrente

De Jens Hoogste Hypotheekrente of Jens Hoogste Rente is een hypotheekrente die de bovengrens aangeeft van wat een redelijke hypotheekrente is bij alternatieve hypotheken, familiehypotheken en hypotheken in eigen kring. Alhoewel de fiscus en wetgeving vaag blijven over wat de bovengrens is voor een familiehypotheek, is er voldoende jurisprudentie van mensen die onzakelijk hoge hypotheekrentes hanteerden waarbij de rechter de fiscus gelijk gaf. Helaas is er dus geen harde norm, maar wel voldoende helderheid over wat ongeveer de grenzen zijn die je kunt opzoeken. Jens is ervan overtuigd dat een hypotheekrente die niet meer dan 25% boven de marktrente ligt, nog redelijk en voldoende zakelijk is.

In welke situatie is de Jens Hoogste Hypotheekrente interessant voor mij?

Een hoge hypotheekrente wordt meestal gekozen als met een hoge rente financieel voordeel kan worden behaald. DGA’s die van hun bv lenen hebben er soms voordeel bij om bij een lening aan privé een hoge hypotheekrente te hanteren. Ook bij ouder-kind hypotheken komt dit regelmatig voor. Het idee is dat de hypotheekrente aftrekbaar is, waarmee een hoge hypotheekrente dus een hogere hypotheekrenteaftrek oplevert. Naast de hoge rente gebruiken de ouders in zo’n geval de schenkingsvrijstelling om jaarlijks een bedrag over te maken om de hoge rente te compenseren. We adviseren iedere klant om de rente goed te overwegen. Een hypotheek loopt meestal lang, en een hoge rente moet niet alleen nu gunstig zijn, maar ook op lange termijn betaalbaar zijn. 

Hoe wordt de Jens Hoogste Hypotheekrente bepaald?

De Jens Hoogste Hypotheekrente wordt berekend door de gemiddelde grootbanktarieven -zonder kortingen of opslagen- te verhogen met 25%. Is de gemiddelde hypotheekrente van de drie grootbanken bijvoorbeeld 3% dan zal de Jens Laagste Hypotheekrente 3,75% zijn.

Waarom zie ik hypotheekrentes per marktwaarde?

De hoogte van de hypotheekrente hangt altijd samen met het risico in de hypotheek. Hoe meer er geleend wordt ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger het risico voor de financier. Omdat familiehypotheken en alternatieve hypotheken een zakelijk karakter moeten hebben, moet de hypotheekrente afgeleid worden van de hypotheekrentes die professionele hypotheekaanbieders zoals banken aanbieden. Aangezien die hypotheekrente samenhangt met het risico op het onderpand, past Jens exact dezelfde methode toe.

Hoe weet ik in welke marktwaarde-kolom ik moet kijken?

Neem de waarde van de woning en deel die door hoofdsom van de hypotheek (het volledige geleende bedrag). Het percentage dat je dan krijgt correspondeert met de kolommen in de Jens hypotheekrente-tabellen. Vraag je een Jens Hypotheek aan? Dan berekenen wij in het aanvraagproces de schuld-marktwaardeverhouding voor je, en tonen je automatisch de juiste rentetarieven en bandbreedtes. Wel zo makkelijk.

Voorbeeld

Er wordt in totaal € 250.000,- geleend (hoofdsom) voor een woning die € 300.000,- waard is. De rekensom is dus:

250.000 / 300.000 = 0,83 ofwel 83% 

Vragen

en heldere antwoorden.

Wie bepaalt de hypotheekrente bij een familiehypotheek of onderlinge hypotheek?

Iedereen is eraan gewend dat de rente door de bank wordt voorgeschreven, maar als je onderling financiert bepaal je samen wat de hypotheekrente wordt. Er is wel een minimum- en maximum hypotheekrente bij vrienden- en familiehypotheken. De Jens Advies Rente kan je gebruiken als vertrekpunt voor een eerlijke hypotheekrente. De gemiddelde bank hypotheekrente toont een actueel en gangbaar commercieel tarief.

Wat is de schuld-marktwaardeverhouding en waarom is het belangrijk?

De hoogte van de hypotheekrente wordt beinvloedt door de verhouding tussen de hoogte van de financiering, en de waarde van het huis. Hoe hoger de financiering is, hoe groter het risico voor de financier. Dit heet de schuld-marktwaardeverhouding.

Schuld-marktwaardeverhouding beinvloedt hoogte hypotheekrente

Hoe lager de schuld-marktwaardeverhouding is, hoe lager de hypotheekrente hoort te zijn. De financier loopt namelijk een lager risico. Bij Jens houden we hier rekening mee. Dat betekent dat de rentes die Jens publiceert altijd worden opgedeeld in vier trappen. Deze trappen zijn risicoklasses waar de hypotheek in valt op basis van de totale hoofdsom van de hypotheek.