Jens & hypotheekrente

Deel het rendement van de bank tussen lener en financier.

Jens & hypotheek-rente

Deel het rendement van de bank tussen lener en financier.

een eerlijke hypotheekrente

Lagere hypotheekrente voor lener, hogere rente voor financier.

Bij een onderlinge hypotheek kiezen financier en lener samen de rente en voorwaarden. Zo heeft de financier een betere rente dan op de beste spaarrekening, en de lener veel lagere hypotheekrentelasten dan bij de bank. Jens kijkt mee zodat de hypotheekrente fiscaal in orde is.

1. wie bepaalt de hypotheekrente bij een onderlinge hypotheek?

Lener en financier kiezen samen de hypotheekrente

Iedereen is eraan gewend dat de rente door de bank wordt voorgeschreven, maar als je onderling financiert bepaal je samen wat de rente wordt. Er is wel een minimum- en maximum hypotheekrente bij vrienden- en familiehypotheken. De Jens Advies Rente kan je gebruiken als vertrekpunt.

Jens Advies Rente

De Jens Advies Rente verdeelt de hoge marge van de bank op een hypotheek tussen lener en financier. De Jens Advies Rente wordt gebaseerd op het gemiddelde rentetarief van de drie grootbanken, verlaagt met een kwart. Zo heeft de lener aantrekkelijk lage maandlasten, en de financier meer rendement dan op de beste spaarrekening. Iedereen wint.

Bekijk de actuele Jens Advies Hypotheekrente

Laagst toegestane hypotheekrente

De belastingdienst eist van vrienden- en familiehypotheken dat de rente ‘zakelijk’ is. Anders zou een onderlinge hypotheek misbruikt kunnen worden om te schenken zonder hiervoor belasting te betalen. Een hypotheekrente is zakelijk als hij niet meer dan 25% lager is dan bij commerciele aanbieders. Jens berekent elke maand de laagst toegestane hypotheekrente.

Bekijk de laagst toegestane rente

Hoogste toegestane hypotheekrente

De rente bij een onderlinge hypotheek mag niet hoger zijn dan 25% boven het tarief van commerciele aanbieders. Zo voorkomt de belastingdienst misbruik van hypotheekrenteaftrek. Jens berekent elke maand de hoogst toegestane rente.

Bekijk de hoogst toegestane rente

2. hypotheekrente afhankelijk van schuld-marktwaardeverhouding

De hoogte van de hypotheekrente wordt met name beinvloedt door de verhouding tussen de hoogte van de financiering, en de waarde van het huis. Hoe hoger de financiering is, hoe groter het risico voor de financier. Dit heet de schuld-marktwaardeverhouding.

Schuld-marktwaardeverhouding beinvloedt hoogte hypotheekrente

Hoe lager de schuld-marktwaardeverhouding is, hoe lager de hypotheekrente hoort te zijn. De financier loopt namelijk een lager risico. Bij Jens houden we hier rekening mee. Dat betekent dat de Jens Advies Hypotheekrente is opgedeeld in 4 trappen. Je bekijkt voor elke trap de actuele Jens Advies Hypotheekrente en vergelijkt die met de actuele rentetarieven van de grootbanken.

Bekijk de actuele Jens Advies Hypotheekrente

3. toegestane hypotheekvormen bij onderlinge hypotheek

Voor nieuwe hypotheken geldt dat alleen een annuitaire hypotheek en een lineaire hypotheek zijn toegestaan voor hypotheekrenteaftrek. Dat zijn allebei hypotheekvormen waarbij maandelijks, direct op de lening wordt afgelost.

Hypotheekvorm: Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt elke maand dezelfde aflossing betaald. Dit bedrag verandert dus nooit. Omdat je rente betaalt over het uitstaande bedrag verandert je rentebedrag wel elke maand: Het rentebedrag wordt elke maand lager.

Hypotheekvorm: Annuitaire hypotheek

Bij de annuitaire hypotheek is het maandbedrag elke maand gelijk. Als je bijvoorbeeld 1000 euro aan rente en aflossing betaalt, blijft dat constant 1000 euro. Wel veschuift elke maand binnen die 1000 euro de verhouding tussen het deel dat je aflost en het deel rente. Het aandeel aflossing wordt elke maand groter, het deel rente elke maand kleiner.

Hypotheekvorm: Aflossingsvrije hypotheken

De aflossingsvrije hypotheek mag sinds 1 januari 2013 niet meer worden afgesloten met hypotheekrenteaftrek. Heb je geen interesse om de rente af te trekken, bijvoorbeeld omdat je een vakantiewoning koopt, kan je deze hypotheekvorm wel nog gebruiken.

Alle aflossingsvrije hypotheken van voor 1 januari 2013 mogen worden voortgezet, ook als je een nieuw huis koopt en van financier wisselt. Dat betekent dat als je dat wilt, je bij het overstappen naar Jens met behoud van hypotheekrenteaftrek je aflossinsgvrije hypotheek van voor 1 januari 2013 kunt aanhouden. De hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken is namelijk een fiscaal recht dat je hebt, en het is niet gebonden aan een product van een bank. Je mag het aflossingsvrije deel niet meer verhogen. Had je voor 1 januari 2013 een aflossingsvrije hypotheek van 150.000 euro, dan mag je nu maximaal datzelfde bedrag aflossingsvrij opnemen in je nieuwe hypotheek. Ook als je nieuwe hypotheek hoger is. Je moet dan voor de rest een annuitaire of lineaire hypotheek sluiten.

4. looptijd van de onderlinge hypotheek

Als je hypotheekrenteaftrek wilt genieten, moet je je hypotheek in maximaal 30 jaar volledig aflossen. Daarom kiezen mensen bij een nieuwe hypotheek meestal een looptijd van 30 jaar. Heb je al eerder een hypotheek gehad, breng je die jaren in mindering op je nieuwe hypotheek.

hypotheekrente tarieven vergelijken

Vergelijk de Jens Advies Hypotheekrente met de grootbanken.

daarom kies je voor Jens

N

Lage rente voor de lener van een onderlinge hypotheek

N

hoog rendement voor de financier van een onderlinge hypotheek

N

zekerheid voor financier en lener. jens regelt alles perfect voor jullie

laagste- en hoogste wettelijke hypotheekrente

Actuele maximale- en minimale hypotheekrente bij vrienden-en familiehypotheken.

word onderdeel van de Jens community

aanvragen

Jouw betere hypotheek, met eerlijke voorwaarden en voordeel voor lener en financier start vandaag

 

Jouw betere hypotheek, met eerlijke voorwaarden en voordeel voor lener en financier start vandaag

 

 

WORD ONDERDEEL VAN DE
JENS COMMUNITY