Wie zijn wij

Jens staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Jens Onderlinge Hypotheken onder nummer 72467088. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam op het Hofplein 19 met postcode 3032 AC. In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: Jens.

Jens is er om jou, te helpen met het organiseren van een onderlinge hypotheek. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je aanvraag doorgegeven aan een notaris of je mailen in antwoord op een vraag. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Begrippen

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

 • Jens-platform: de website www.jens.nl inclusief de portals Jens Dashboard en Jens Aanvraag Dashboard.
 • Lener
  Degene die een onderlinge hypotheek nodig heeft, of zich hierop oriënteert.
 • Financier
  Degene die alleen of samen met andere financiers een onderlinge hypotheek verstrekt.

Wij beloven dat:

 • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 • we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben
 • we je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verkopen
 • we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 • je zelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij Jens

Voor welke doelen verwerkt Jens persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden worden verderop in dit privacybeleid nader toegelicht.

Over dit privacybeleid

Bij Jens gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij Jens? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen als gevolg van jouw gebruik van onze diensten op het Jens-platform.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jens?

Jens verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens waarmee je een account aanmaakt, zoals e-mailadres en wachtwoord
 • Persoonsgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals naam en geslacht
 • Persoonsgegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals je nieuwe adres bij een adreswijziging, contactaanvragen, een beoordeling die je achterlaat op www.jens.nl of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten.
 • Automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag
 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren met betrekking tot ons platform
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan Jens
 • Objectgegevens, voor zover die te herleiden zijn tot een individu.

Hoe komt Jens aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als gebruiker van Jens zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een contactaanvraag doet of gebruik maakt van Aanvraag Dashboard.

Daarnaast verwerkt Jens automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan Jens geeft, tijdens het aanvragen van een dienst. Een voorbeeld hiervan is het e-mailadres van een financier die door de lener aan Jens wordt verstrekt tijdens het aanvragen van de Jens Familiehypotheek.

Waarom verwerkt Jens persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als bedrijf mogen doen. Jens verwerkt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst, op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als we de persoonsgegevens gebruiken om ons platform en de diensten die we daarop aanbieden te verbeteren, ten behoeve van ons klantcontact, of als we de persoonsgegevens gebruiken om het platform veiliger en betrouwbaarder te maken, of voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content. Hieronder hebben we voor de belangrijkste verwerkingen aangegeven wat de grondslag daarvan is.

Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens uit hoofde van een overeenkomst. Dit is van toepassing voor klanten van Jens. Je wordt klant zodra je een opdracht tot dienstverlening hebt ondertekend. Dit gebeurt na afronding van stap 2 van het aanvraagproces.

Het delen van informatie met Jens hangt vooral af van de vraag of je de online modules onder www.jens.nl/aanvragen gebruikt. Als je deze modules gebruikt kies je ervoor jouw gegevens met Jens te delen. Per onderdeel is er een verschil in hoe wij met jouw data omgaan.

Met wie deelt Jens persoonsgegevens?

 Jens verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden.

Wel werken we voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het onderhouden van klantcontact en voor onze marketing samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens.

Zo delen we je persoonsgegevens met een notaris (bijvoorbeeld vanwege hypotheekaanvraag) of met een financieel expert als je jouw gegevens deelt om zo een afspraak aan te vragen. Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor Jens de communicatie verzorgen, monitoring van het platform uitvoeren, hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform en partners die de dienstverlening namens Jens uitvoeren. Met deze derden hebben we afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door de derden te nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen.

Als we persoonsgegevens gebruiken voor analyse-doeleinden, worden ze waar mogelijk gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd. Dat geldt in veel gevallen ook voor marketing toepassingen.
Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) Jens worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Jens verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Jens je hierover tijdig informeren via het Jens-platform.

Hoe beveiligt Jens persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie en encryptie van data.

Hoe zit het met social media?

Jens neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like-buttons, op het Jens-platform op. We hebben zelf profielen op social media kanalen zoals LinkedIn en Facebook; als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens.

Als je via een social media kanaal communiceert met Jens, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover Jens die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je mag altijd contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Jens van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt Jens ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Als je geabonneerd bent op een Jens-nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Datalek

Er is sprake van een datalek wanneer door onbevoegden persoonlijke informatie van onze klanten, medewerkers of relaties zijn blootgesteld aan onrechtmatige verwerking, openbaring of verlies.
Dit kan het geval zijn onder andere bij verlies / diefstal van een laptop, telefoon of USB-stick of een inbraak in een databestand of systeem zoals bijvoorbeeld e-mail of andere applicatie.

Indien een ernstig datalek ontstaat, geldt er een meldplicht voor Jens om na constatering binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel ook aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Mocht je zelf een (mogelijk) datalek vermoeden of hebben geconstateerd, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons via avg@jens.nl. Graag in deze e-mail je naam, je bedrijfsnaam, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek hierin vermelden.
Zodra je melding is ontvangen, nemen wij contact met je op voor meer informatie zodat we maatregelen kunnen treffen om mogelijke gevolgen te minimaliseren. Daarbij gaan we de ernst en de omvang van het datalek bepalen en zo nodig melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijke betrokkene(n).

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Jens? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop Jens persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Jens? Stuur dan een e-mail naar avg@jens.nl

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij Jens, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gewijzigd op 1 december 2022, en dit is de 2e versie. Jens behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid publiceren we via ons platform.