Nuttig

Gebruiks-voorwaarden

Voor alle online omgevingen van Jens

Gebruiks-voorwaarden

Voor alle online omgevingen van Jens

Wie is wie?

 • “Jens” en “Jens Onderlinge Hypotheken” zijn (handels)namen van Jens Onderlinge Hypotheken B.V.
 • “Gebruiker” is degene die gebruik maakt van website en achterliggende systemen van www.jens.nl
  • Met “je”, “jij”, “jou” of “jouw” wordt bedoeld de gebruiker.
 • “Klant” is degene die een overeenkomst tot dienstverlening sluit met Jens
 • “Investeerder” is degene die participeert in een of meer financieringskansen, of overweegt dat te gaan doen.

Wat mag je van Jens verwachten?

Voor gebruikers:

 • Jens is expert in alternatieve hypotheken
  • we informeren over familiehypotheken en alternatieve hypotheken
 • Jens gaat zeer zorgvuldig om met jouw gegevens. Hierover lees je alles in onze privacy policy. Deze vind je op: https://jens.nl/privacy-cookies/
 • En stelt een website beschikbaar
  • Het gebruik van de website www.jens.nl is kosteloos en vrijblijvend.

Voor gebruikers die ook klant worden:

 • Jens biedt online omgevingen met als doel het aanvragen en/of beheren van alternatieve hypotheken.
  • Als je akkoord gaat, ontstaan wederzijds rechten en verplichtingen.
 • Als je een dienst van Jens aanvraagt maken wij duidelijk op welk moment betaald wordt en door wie. Je stemt eerst in met een betaling, voordat een betaalverplichting ontstaat.
 • Zodra je een dienst afneemt, ben je naast gebruiker ook klant.

Voor gebruikers die ook particulier investeerder worden:

 • Jens publiceert financieringskansen, voor de Jens Netwerkhypotheek. Een financieringskans is een verzoek van lener om geld aan hem uit te lenen. Jens publiceert namens de lener een aanbod, met betrekking tot een woning waarin Nederlandse particuliere investeerders kunnen gaan participeren.
 • De gegevens binnen de financieringskansen zijn door Jens gecontroleerd en gevalideerd.

Wat mag je niet van Jens verwachten?

Voor gebruikers:

 • Jens is geen geldverstrekker of kredietaanbieder.
 • Jens biedt geen financieel product aan.
 • Jens is geen financieel dienstverlener.
 • Jens speelt geen rol in het vinden van financiers.
 • Voor de Jens Familiehypotheek:
  • Jens speelt geen rol in het vinden van financiers.
 • Voor de Jens Netwerkhypotheek: 
  • Jens garandeert niet dat voldoende financiers zich inschrijven op een financieringsaanvraag/-kans.
 • Jens beoordeelt niet of een lening in jouw vermogensplan en/of bestedingsplan past.

Wat verwacht Jens van jou? 

 • Jens verwacht dat je akkoord bent met:
 • Jens verwacht dat je de juiste gegevens aan ons verstrekt. Jens baseert de dienstverlening daarop. De juistheid van gegevens is belangrijk, ook in het vervolgproces. Heb je twijfel over wat in te vullen, vraag het dan na. 
 • Jens veronderstelt dat je jezelf voldoende deskundig acht of voldoende hebt laten informeren. Twijfel je hieraan? Geef dat aan. Alleen dan kunnen wij je goed van dienst zijn. Zo nodig brengen wij je in contact met andere ter zake (des)kundige partijen.

Wat kost Jens?

Rechtstreeks

Via partner

 • Voor zover je via een partner van Jens diensten afneemt, ben je geen (bijkomende) kosten verschuldigd aan Jens, maar betaal je een overeengekomen vergoeding aan de partner.

Waarschuwing: financieringsvoorbehoud in koopovereenkomst

Als je een koopovereenkomst voor een woning hebt gesloten, kan deze een zogeheten financieringsvoorbehoud bevatten. Een standaard financieringsvoorbehoud verwijst meestal naar acceptatie, c.q. afwijzing door een bank. Een Jens Hypotheek is geen bancaire hypotheek! Het verdient aanbeveling de tekst van een financieringsvoorbehoud ook te doen aansluiten op andere geldverstrekkers dan alleen banken.