Rendement en zekerheid

Vormen de basis voor jouw investering

 • Altijd het 1e recht van hypotheek
 • Financiers uit eigen kring staan garant
 • Jouw privacy gegarandeerd
 • Professioneel geadministreerd
 • Volledig inzicht door brondata
 • Afspraak is afspraak

Altijd het eerste recht van hypotheek

Elke Jens Netwerkhypotheek wordt notarieel ingeschreven. Er wordt dus een formeel recht van hypotheek gevestigd. De investeerders van buiten eigen kring krijgen het sterke 1e recht van hypotheek als zekerheid. Dit preferente recht garandeert dat jouw financiering gedekt is.

Financiers uit eigen kring staan garant

Elke financieringskans op Jens.nl wordt voor minimaal 20% gefinancierd door mensen die de lener persoonlijk kennen. Zij krijgen daarbij het tweede recht van hypotheek. Dit betekent dat zij het risico met name dragen. Mensen uit eigen kring moeten dus een zuivere afweging maken van de moraliteit van de lener, omdat ze daarin zelf meer dan belanghebbend zijn. Alleen als een lener minder dan 50% van de woningwaarde financiert is het mogelijk om zonder financiers uit eigen kring een financieringskans aan te bieden. Op dat moment is er geen reëel risico meer voor investeerders. Als er sprake is van een overbruggingskrediet (zeer kortlopende hypotheek) wordt het beding om minimaal 20% in eigen kring te financieren doorgaans ook losgelaten.

Jouw privacy volledig gegarandeerd

Als je een behoorlijk bedrag investeert in een hypotheek is het prettig als de rest van de wereld dit niet weet of kan zien. Daarom gebruikt Jens een exclusieve financiele constructie om jouw identiteit veilig te stellen. Dit betekent dat jouw naam nooit gevonden kan worden in het kadaster waar normale hypotheken op naam en rugnummer in de boeken staan. De hypotheek staat natuurlijk wel kadastraal bekend, maar toont jou niet als begunstigde, waar je dat wel bent. Overigens is Jens geen instrument om geld ter verstoppen of erger. De gelden worden altijd via de notaris behandeld. Daarbij wordt zo elke investering gecontroleerd binnen de normen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Professioneel geadministreerd

De hele looptijd wordt de hypotheek geadministreerd op Jens Dashboard. Deze online omgeving garandeert dat de hypotheek altijd klopt. Van rentehernieuwing tot jaaroverzicht, van betalingsschema tot extra aflossing. Je mist niets en ervaart het gemak van een zorgeloze administratie.

Volledig inzicht op basis van brondata

Jens analyseert elke financieringsaanvraag op basis van brondata. Dit betekent dat Jens direct toegang krijgt tot bijvoorbeeld de bankgegevens, belastingaangifte en persoonsgegevens van de lener(s). Het uitgangspunt bij elke financieringskans is dat de investeerder een volledig en feitelijk beeld heeft van de financiële situatie van de lener. Jens garandeert dat deze gegevens kloppen.

Afspraak is afspraak

Onderlinge hypotheken kunnen alleen bestaan als de afspraken worden nagekomen. Daarom voer je op Jens Dashboard de betaaladministratie. Mist de lener een betaling? Je meldt dit eenvoudig en laagdrempelig. Jens houdt de stand van zaken in de gaten. Ook als er meerdere financiers in de hypotheek actief zijn. Zonder elkaars identiteit te kennen stelt Jens jullie op de hoogte van de feitelijke situatie. Ook als jij zelf de betalingen wel gewoon ontvangt weet je wat er in de hypotheeklening speelt.

Bij voortdurende betalingsachterstanden schrijft de unieke Jens Netwerkhypotheek akte van geldlening voor wat er gebeurt. Financiers stemmen over de toekomst van de hypotheek. Tot 6 maanden is een gekwalificeerde meerderheid nodig om te executeren. Vanaf 6 maanden betaalachterstand is de stem van één van de financiers voldoende. Na 9 maanden executeert de hypotheek als vanzelf. Jens heeft om dat mogelijk te maken een ‘schaduw’ recht van hypotheek. Waar Jens nooit een cent in handen kan krijgen van de hypotheekvordering, mag Jens binnen de richtlijnen van de akte van geldlening wel overgaan tot executie van de hypotheekrechten namens alle financiers. Zo is de positie van elke financier gewaarborgd en voorkomen we willekeurige beslissingen van een enkele financier ten nadele van de hele groep.

Gelukkig is bij Jens nog nooit een hypotheek in executie geëindigd. Ook nationaal komt dit sporadisch voor. Maar goede afspraken vooraf garanderen een eerlijke en zakelijk afwikkeling als het er ooit op aankomt. 

Ontdek de mogelijkheden

Online of persoonlijk

Keuzehulp

 • Online situatie-check
 • Helder advies in 2 minuten
 • Vrijblijvend en kosteloos

Kom in gesprek

 • Ontdek wat Jens voor je kan betekenen
 • Alle ruimte voor vragen en advies
 • Vrijblijvend en kosteloos

Kies voor sociaal rendement

En geef betekenis aan je vermogen.

Alleen laag risico hypotheken met 1e recht van hypotheek

Goed rendement, maandelijks rente & aflossing

Geef betekenis aan je vermogen, dichtbij huis