gebruiksvoorwaarden oriënteren en aanvragen

Wat lees je in deze gebruiksvoorwaarden?

Op deze pagina lees je:

 • wat jij van ons mag verwachten; en in het oriëntatieformulier en aanvraagformulier
 • wat wij daarin van jou verwachten.
 • elke gebruiker van het oriëntatie- en aanvraagformulier is verplicht om in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. stem je liever niet in, dan is het niet mogelijk de formulieren te gebruiken.

Wie is wie?

 • In dit document wordt “Jens Onderlinge Hypotheken bv” afgekort tot Jens. Ook “wij” of “we” moet worden gelezen als “Jens Onderlinge Hypotheken bv”.
 • Met “Lener” wordt degene die de hypotheek nodig heeft om een woning te financieren bedoeld. Formeel is dat de hypotheekgever.
 • Met “Financier” wordt de persoon of personen bedoeld die het geld uitlenen of beoogt worden geld uit te gaan lenen voor een onderlinge hypotheek. Formeel is dat de hypotheeknemer.
 • Met “je”, “jij”, “jou” of “jouw” wordt de gebruiker van het aanvraagformulier op www.jens.nl bedoeld.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van jens.nl/aanvragen

 1. Jens gaat zeer zorgvuldig om met jouw gegevens. Hierover lees je alles in onze privacy policy. Deze vind je op deze webpagina: https://jens.nl/privacyverklaring/
 2. Jens is geen geldverstrekker, bank of intermediair. Jens ondersteunt lener en financier in het tot stand brengen van een onderlinge hypotheek, ook wel bekend als een familiehypotheek. Het vinden en activeren van financiers in eigen kring doet de lener zelf en op eigen verantwoordelijkheid. Jens garandeert dat de onderlinge hypotheek die daarna tot stand komt degelijk is.
 3. Jens geeft advies, op basis van de door jou aan te leveren gegevens. Wij geven dan:
  1. advies in algemene zin; dit is gratis
  2. advies op maat, door een financieel expert; dit is gepersonaliseerd en tegen betaling. De keuze om persoonlijk advies door een expert in te schakelen maak je zelf.
   Je leest meer over de kosten die samenhangen met een Jens Onderlinge Hypotheek op deze pagina: https://jens.nl/wat-kost-jens/
 4. Wij gaan ervan uit dat de gegevens die je aan ons verstrekt inhoudelijk juist zijn. Onvermijdelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens je aan ons gaat verstrekken. Als deze gegevens correct zijn, mag je erop vertrouwen dat ons (algemeen) advies correct is. Maar, als de door jou aangeleverde gegevens onjuist zijn, zal ons advies dienovereenkomstig onjuist zijn. Dat kunnen wij niet voorkomen. Als voorbeeld:
  1. Als je invult dat je inkomen € 100.000,- is, beschouwen wij dat als ‘waar’, ook al is het in werkelijkheid € 50.000,-
  2. Als je bepaalde gegevens verkeerd invult, kan jouw financier niet op juiste gronden besluiten jou al dan niet te financieren. Dit kan achteraf gevolgen hebben. In het uiterste geval kan jouw financier zelfs onmiddellijk zijn lening opeisen.
  3. Als je gevraagde gegevens niet invult, toont Jens dat in de hypotheekaanbieding. Als je bijvoorbeeld aangeeft geen schulden te hebben, laat Jens expliciet in de hypotheekaanbieding zien dat je als lener dit hebt aangegeven.
  4. Jens gaat uit van onderling vertrouwen, en onderlinge verificatie van gegevens. Jens stimuleert de financier(s) om gegevens te controleren.
 5. Wat Jens biedt:
  1. Een systeem waarmee je alle belangrijk informatie, die relevant is voor het tot stand brengen van een onderlinge hypotheek, stap voor stap kunt invullen.
  2. Een systeem om deze informatie geordend weer te geven om het gesprek met jouw financier te ondersteunen en te vergemakkelijken.
  3. Rekenmodules om rentelasten en of maandlasten te berekenen, om je te ontlasten.
  4. Als je daarna kiest om Jens de hypotheekaanbieding, die de basis vormt voor de latere onderlinge hypotheek, te laten maken, zal Jens instaan voor de juridische kwaliteit en samenhang van de hypotheekaanbieding, en daarna van de juridische kwaliteit van de benodigde aktes om de hypotheek te vestigen.

Informatie gebruiken

In “Stap 1: Oriëntatie” vul je gegevens in die het mogelijk maken voor Jens om namens jou een globaal voorstel te maken, dat jij kunt overleggen aan je financiers. Oriëntatie op een onderlinge hypotheek met de hulp van Jens is gratis en vrijblijvend. Er worden je geen kosten in rekening gebracht.

Je verstrekt aan ons:

 1. informatie over de woning
  1. financieringsdoel en object en eventuele woningverbetering (verbouwing)
  2. een inschatting van kosten en bijkomende kosten
  3. financiële informatie over onderwaarde- of overwaarde van je huidige woning, als je op dit moment een woning bezit
 2. informatie over gewenste lening (financieringsopzet)
  1. type lening, looptijd, rentevastperiode en rentevoet

De uitkomst van deze stap is een samenvatting die als doel heeft het gesprek met de beoogde financier(s) te faciliteren / vergemakkelijken. Het is ook mogelijk het proces oriënteren samen met een gekwalificeerd financieel expert/adviseur te doorlopen.

Uitleg en bijzondere voorwaarden Stap 2: “Aanvragen” binnen het proces “Aanvragen” zoals beschikbaar op www.jens.nl/aanvragen

In “Stap 2: Aanvragen” wordt gevraagd om veel persoonlijke- en financiële gegevens. Deze informatie wordt gebruikt om de hypotheekaanbieding of de bijlagen bij de hypotheekaanbieding te maken. Zo heeft de financier de mogelijkheid om kennis te nemen van jouw informatie, zoals ook een onafhankelijk financier (zoals een bank) dat zou doen.

“Stap 2 Aanvragen” van een onderlinge hypotheek met de hulp van Jens is gratis en vrijblijvend. Er worden je geen kosten in rekening gebracht voor het doorlopen van deze stap.

Wat vragen we dan (onder andere)?

Een aanvulling op eerder verstrekte gegevens. Denk hierbij aan:
Jouw persoonlijke gegevens en die van je eventuele partner
Gegevens over jouw financiële situatie zoals inkomen, bezittingen, schulden en vaste lasten (zoals alimentatie)
Gegevens van de (beoogde) financier(s)
Het toewijzen van leningdelen aan financiers (onderverdelen)

Als je deze stap afrondt krijg je de keuze om Jens aan het werk te zetten om voor jou een onderlinge hypotheekaanbieding te maken.

 1. Op dat moment gaan wij een contract aan. De totale eenmalige kosten bedragen € 995,-.
 2. Zodra je hiermee ‘akkoord’ bent gegaan (ondertekend toegezonden aan Jens), gaan wij voor jou aan de slag. We formuleren dan jouw hypotheekaanbieding, aan de hand van jouw gegevens.
 3. Wij bieden ondersteuning via chat (mits online), Whatsapp, telefoon en email. Dit is vraaggestuurd. Wij antwoorden naar beste kunnen en op basis van de informatie die je ons geeft.
 4. Het financieringsvoorstel, dat je van ons ontvangt, overleg je ter ondertekening aan jouw financier(s). Dit financieringsvoorstel is door ons voor jou op maat gemaakt.

Uitleg Stap 3 “Naar de notaris”

 1. Ontbrekende details delen die alleen voor het passeren van de hypotheek bij de notaris relevant zijn
 2. Deze stap vul je in als je akkoord hebt gekregen van de financiers, en de onderlinge hypotheek er dus zeker (of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) zal komen.

Wat doet Jens?

 1. Wij zijn geen geldverstrekker.
 2. Wij bieden je geen financieel product aan.
 3. Wij zijn geen financieel dienstverlener.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel of niet totstandkomen van een uiteindelijke leningsovereenkomst. Als je dus wel een hypotheekaanbieding laat maken door Jens (waarvoor je de standaard kosten betaald), maar jouw beoogde financier kiest ervoor deze niet te tekenen, en de lening dus niet te verstrekken, dan kan Jens daar niets aan doen, hoe vervelend dat ook is.

PERSOONLIJK CONTACT

Plan vrijblijvend een informatiegesprek
Reserveren

WHATSAPP

Direct contact over je vraag
Start met Appen

E-MAIL

Snel een inhoudelijk antwoord
vraaghet@jens.nl

word onderdeel van de Jens community

aanvragen

Jouw betere hypotheek, met eerlijke voorwaarden en voordeel voor lener en financier start vandaag